علی اسدی معاون دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت دوشنبه ۶ اسفند از وجود مراکز غیرقانونی در ایران برای ترک اعتیاد خبر داد که در آن‌ها معتادان را کتک می‌زنند: «متأسفانه تعداد زیادی مراکز ترک اعتیاد بدون مجوز ایجاد شده که مسئولیت جمع‌آوری‌شان هم با وزارت بهداشت نیست و نیروی انتظامی و وزارت کشور باید در این حوزه اقدام کنند.» این مقام مسئول به مردم توصیه کرد به مراکزی که فاقد مجوز درمانی از وزارت بهداشت یا بهزیستی هستند، اعتماد نکنند: «مداخلات غیر پزشکی و غیر علمی بسیاری در این مراکز اتفاق می‌افتد. از جمله کتک زدن معتادان برای ترک اعتیاد.»