بریتانیا حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد

بر اساس مصوبه دولت بریتانیا کسانی که با حزب‌الله لبنان در ارتباط باشند، ممکن است محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم شوند.