۸۶،۸ درصد از مردم کوبا به تغییرات جدید در قانون اساسی این کشور رأی مثبت دادند. به‌گفته کمیسیون ملی انتخابات کوبا هفت میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳۴۳ نفر در همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی شرکت کردند که ۸۴ درصد واجدین شرایط شرکت در این همه‌پرسی را تشکیل می‌دهند. از این تعداد، شش میلیون و ۸۱۶ هزار و ۱۶۹ نفر به سود تغییرات قانون اساسی و ۷۰۶ هزار و ۴۰۰ نفر علیه آن رأی دادند. حدود ۳۰۰ هزار نفر هم رأی سفید دادند که معتبر نیست. براساس قانون اساسی جدید کوبا، سمت ریاست جمهوری تنها ۱۰ سال خواهد بود اما نظام تک‌حزبی همچنان باقی خواهد ماند. تجارت‌های خصوصی و مشترک نیز در کنار بخش دولتی اقتصاد به‌رسمیت شناخته شده است. همچنین پست نخست‌وزیری که از سال ۱۹۷۶ کنار گذاشته شده بود دوباره بازگردانده شد. پارلمان کوبا پیش از این در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت داده بود.