بازتاب استعفای ظریف در رسانه‌های غرب

برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که با استعفای وزیر خارجه ایران، دوران ریاکاری نیز به سر می‌آید. اغلب تحلیلگران اما نگران خصمانه‌تر شدن روابط ایران و آمریکا هستند.