هفتمین کنگره جهانی مبارزه با مجازات مرگ روز چهارشنبه ۲۷ فوریه/ ۸ اسفند با سخنرانی مقام‌های ارشد اروپایی در پارلمان اروپا آغاز شد. بروکسل از روز ۲۶ فوریه/ ۷ اسفند تا روز جمعه اول مارس/ ۱۰ اسفند میزبان این کنگره است. از جمله افرادی که در مراسم افتتاح هفتمین کنگره جهانی مبارزه با اعدام سخنرانی کرد، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. او با اشاره به تلاش‌های اتحادیه اروپا برای لغو مجازات مرگ در سراسر جهان تاکید کرد هر کشوری که چنین مجازاتی را صادر یا اجرا کند، نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا باشد. موگرینی همچنین با اشاره به روند افزایش کشورهای لغو کننده مجازات مرگ درباره بازگشت این مجازات به نظام قضایی برخی کشورها هشدار داد. در سخنرانی نماینده سوییس در آغاز این کنگره اما به شمار بالای اعدام‌ها در ایران به‌خصوص در رابطه با جرایم مواد مخدر اشاره شد که به تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران انجامید. در این مراسم همچنین پیامی ویدئویی از پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان به این کنگره پخش شد. پاپ فرانسیس در این پیام مجازات مرگ را بسیار غیرانسانی و بی‌رحمانه خواند.