پاکستان از سرنگون کردن دو هواپیمای هند خبر داد

به گفته سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان جنگنده‌های شکاری هند وارد حریم هوایی این کشور شده بودند که هدف پدافند هوایی قرار گرفتند.