گزارش عفو بین‌الملل از یک سال وضعیت حقوق بشر در ایران

عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۱۸ وضعیت حقوق بشر در ایران به‌شدت رو به وخامت رفت. آزادی بیان، مذهب و تجمعات مسالمت‌آمیز زیر پا گذاشته شد، اعدام و شکنجه ادامه یافت و دگراندیشان زندانی شدند.