گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۸ در ایران

دست‌کم ۲۷۳ نفر در سال ۲۰۱۸ اعدام شدند.
یازدهمین‌ گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب در ایران منتشر شد.