نماینده آمریکا: مذاکرات صلح با طالبان «سازنده» است

طالبان از پذیرش توافق آتش‌بس تا بهار سال آینده خودداری کرد. مذاکرات موقتاً متوقف شد. تمرکز اصلی بر خروج نیروهای آمریکا از افغانستان بود.