طرح جدید پنتاگون: تمام سربازان آمریکایی حداکثر تا ۵ سال آینده از افغانستان خارج می‌شوند

بر اساس این طرح تا چند ماه آینده نیمی از سربازان آمریکایی از افغانستان خارج می‌شوند و مأموریت نیمی دیگر نیز از آموزش ارتش افغانستان به مقابله با عملیات ضد تروریستی تغییر می‌کند.