احمد علم‌الهدی، بخشی از خطبه‌های نماز جمعه مشهد را به پاسخگویی به حسن روحانی اختصاص داد. رئیس جمهوری اسلامی دوشنبه گذشته در سخنانی در جمع مدیران بانک مرکزی هشدار داده بود که چنانچه ایران به گروه ویژه اقدام مالی نپیوندد، مبادلات بانکی کشور مختل می‌شود. روحانی با کنایه به مجمع تشخیص مصلحت، گفته بود نمی‌شود کشور را به دست ۱۰ تا ۲۰ نفر داد. احمد علم‌الهدی جمعه ۱۰ اسفند در نماز جمعه مشهد در پاسخ به روحانی گفت: «معنای ملت، مقام رهبری است. رهبری نیز روز اول نظر خود درباره کنوانسیون‌ها را بیان فرمودند و فرمودند اینها قراردادهای دیکته شده برای حفظ منافع آمریکا است. وقتی که ۷ وزیر نامه نوشتند که مصلحت اقتضا می‌کند این مصوبات اجرایی شود مقام معظم رهبری آن را به مجمع تشخیص واگذار کردند. امروزی که می‌خواهید محافظه‌کاری با دشمن را متوجه این نظام انقلابی کنید آن وقت ۲۰ تا ۳۰ نفر مجمع، ملت نیستند؟ ما هم می‌گوئیم ملت نیستند. همه چیز ملت و همه کاره ملت، رهبر است که تکلیف را مشخص فرمودند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام که دو هفته قبل درباره لایحه پالرمو، یکی از لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی به تصمیم نرسیده بود، شنبه ۱۱ اسفند یک بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهد و این لایحه را به بحث می‌گذارد.