راهنمای برگزیت برای غیر بریتانیایی‌ها

هنوز دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا به توافقی برای برگزیت دست نیافته‌اند. زمان و چگونگی خروج بریتانیا تاثیرات شگرفی بر جهان و اروپا دارد. آیا برگزیت بر زندگی شما هم تاثیر خواهد گذاشت؟