اطلاعیه بانک مرکزی: بانک‌های نظامی ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند

بانک مرکزی دولتی‌سازی بانک‌های خصوصی نظامی را گامی در مسیر «اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول» دانسته است.