جلسه مجمع تشخیص مصلحت: انتقاد رئیس و اعضا از روحانی در غیاب او

آملی لاریجانی این سخن روحانی را که ۱۰، ۲۰ نفر نمی‌توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند، مغالطه‌آمیز توصیف کرد و مطرح شدن آن را از سوی روحانی که حقوق می‌داند تعجب‌برانگیز خواند.