به گزارش خبرگزاری کار (ایلنا)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی ایران گفت بسیاری از عواملی که سبب نارضایتی مردم شده است، اقتصادی نیست و تحت تاثیر القائات رسانه‌ها است. او نارضایتی مردم را ناشی از ضعف عملکرد مسئولان دانست و گفت: «روزانه بیش از ۵ میلیون مراجعه به ادارات داریم اما با این وجود تعداد زیادی از آنها با نارضایتی بر می‌گردند و آن هم به دلیل عدم رضایت از کارهای انجام شده است یکی از راه هایی که می توانیم این شرایط را تغییر دهیم استفاده از فناوری است که ساز و کار آن در دراز مدت فراهم می شود». او گفت که گروه‌های مختلف و رسانه‌ها مسئول نبودن «نشاط» در مردم هستند: «ادراکات مردم توسط بسیاری از گروه‌ها و رسانه‌ها دستکاری شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که باورهای فردی با پنداشت‌های اجتماعی که تحت تاثیر افکار عمومی و رسانه هاست، تفاوت زیادی دارد». رحمانی‌فضلی باوجود فراگیر شدن هرچه بیشتر فقر در ایران ادعا کرد مشکلات اقتصادی و فقر سبب نارضایتی و «عدم نشاط» نیستند: «بسیاری از افراد با داشتن «شرایط اقتصادی مضاعف» نشاط اجتماعی نداشتند و «فقر نیز نمی تواند عاملی برای عدم نشاط باشد زیرا نمونه ها نشان داده که افرادی بودند که شرایط مالی مثبتی نداشتند اما با وجود آن توانستند قناعت را در وجود خود نهادینه کنند و در زندگی نشاط داشته باشد».