مهرداد امینی‌فر نماینده کرمان در شورای عالی استان‌ها گفته که خشکسالی و بیکاری جمعیت حاشیه‌نشین شهر کرمان را بیشتر کرده است.به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، او جمعیت حاشیه‌نشین در کرمان را ۴۵ هزار تن اعلام کرده و گفته که عدم توجه به روستاها و شهرهای کوچک‌تر و عدم توجه به زیرساخت‌ها، خشکسالی و نبود اشتغال در مناطق محروم منجر به حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ می‌شود. به گفته امینی‌فر این مسائل موجب مهاجرت ۴۰ هزار تن از جمعیت ۶۰ هزار تنی بافق به کرمان و سیرجان شده است. او گفته که خشکسالی وضعیت معیشتی کشاورزان را بدتر کرده و در صورتی که حمایتی از آنان صورت نگیرد، آنها نیز به جمعیت حاشیه‌نشین ویا جویندگان مشاغل «کاذب» اضافه می‌شوند.