#اعتراضات: کارگران راه‌آهن اندیمشک مانع حرکت قطار مشهد- اهواز شدند

کارگران و بازنشستگان در چند شهر مختلف به نشانه اعتراض تجمع، راهپیمایی و یا اعتصاب کردند.