موج گسترده بازداشت و احضار فعالان در کردستان ایران

اعضای حزب «وحدت ملی» (شاخه کردستان)، فعالان محیط زیست و سازمان‌دهندگان نوروز سه طیف عمده از فعالان کرد هستند که در هفته‌های اخیر بازداشت یا احضار شده‌اند.