«بمب‌های ساعتی» داعش، چالش تازه اروپا

معین خزائلی- یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌های اروپایی در برخورد با شهروندان داعشی خود این است که آنها اساسا نمی‌دانند باید چه رویکردی را در برابر این موضوع اتخاذ کنند چرا که از یک طرف، در حالی که صراحت قوانین این کشورها مبنی بر بهره‌مندی همه شهروندان از حقوق اجتماعی برابر، دست دولت‌ها را در جلوگیری از ورود آنها به کشور متبوع خود یا ایجاد محدودیت در بهره‌مندی از حقوق شهروندی بسته است؛ اما خطرات امنیتی احتمالی به ویژه با توجه به تجربه تلخ حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس، آنها را از اِعمال هر گونه تساهل و تسامح را در این زمینه باز داشته و این موضوع را تبدیل به جدالی بین نظام سیاسی-امنیتی این کشورها با قوانین داخلی خود کرده است.