سومین روز اعتصاب معلمان و واکنش آموزش و پرورش

معلمان ایران در حالی سومین روز از دور سوم اعتصاب سراسری خود را آغاز کردند که سرانجام آموزش و پرورش در این‌باره سکوت را شکست و گفت اعتصاب معلمان «محدود» است و جای «نگرانی» نیست.