طلبه‌های طرفدار مصباح یزدی: قم آماده قیام است

گروهی از طلبه‌های مدرسه فیضیه در حضور محمد تقی مصباح یزدی اعلام کردند که می‌خواهند کفن‌پوش شوند تا به روحانی اجازه نوشاندن جام زهر به خامنه‌‌ای در بحث FAFT را ندهند.