شرکت فرانسوی ویلمورَن در ایران می‌ماند

ویلمورَن، از بزرگترین شرکت‌های تولید بذر در جهان اعلام کرده که با کمک یک بانک کوچک فرانسوی به سازوکار مالی اروپا (اینستکس) می‌پیوندد و تجارت با ایران را حفظ می‌کند.