چگونه باید اعتراضات الجزایر را فهمید؟

الجزایری‌ها احساس می‌کنند مضحکه شرم‌آور پنجمین ریاست‌جمهوری بوتفلیقه و جازدن پیرمردی محتضر را به عنوان نماینده امید و نوگرایی توهینی است به شعور آنها. آنچه مردم بدان معترض‌اند اما فقط تجدید دوره یک زامبی نیست. الجزایر به‌ستوه آمده‌ است