وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را به «بی‌عدالتی» متهم کرد

با منطق سید محمد بطحایی، عدم حضور معلمان در کلاس درس مصداق بی‌عدالتی است، اما کالایی‌سازی آموزش و پرورش بی‌عدالتی نیست.