ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

آپارتاید آموزشی در ایران؛ گزارش شورای دفاع از حق تحصیل

<div dir="RTL"><br /> سها عابدینی<b> -&nbsp;</b>شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار گزارشی از روند محدودیت&zwnj;ها در دانشگاه&zwnj;های ایران و محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیل، سیاست&zwnj;های دولت محمود احمدی&zwnj;نژاد درباره دانشگاه و دانشگاهیان را به چالش کشیده&zwnj;است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">این گزارش پنج فصل دارد که در هر بخش یکی از شکل&zwnj;های برخورد با دانشجویان و اساتید دانشگاه&zwnj;ها مورد توجه قرار گرفته، مثل ستاره&zwnj;دار کردن دانشجویان که از سال ۱۳۸۵ با هدف شناسایی دانشجویان منتقد دولت و ایجاد محدودیت&zwnj;های تحصیلی برای آنان متداول شده&zwnj;است.&nbsp;<span id="1337202045152S" style="display: none; ">&nbsp;</span></div> </div> <!--break--> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شورای دفاع از حق تحصیل نیز اساسا در واکنش به همین سیاست دولت ایران از سال&nbsp;<span dir="RTL">۱۳۸۶&nbsp;</span>تشکیل شده&zwnj;&zwnj;است و بنیان&zwnj;گذاران آن گروهی از دانشجویان محروم از تحصیل یا دانشجویان به اصطلاح &quot;ستاره&zwnj;دار&quot; هستند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گزارش این شورا با شرحی کلی از اوضاع دانشگاه&zwnj;های ایران در سال&zwnj;های ریاست جمهوری محمود احمدی&zwnj;نژاد آغاز شده&zwnj;است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بر اساس این گزارش، محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و زندانی کردن دانشجویان منتقد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی&zwnj;نژاد یک روند بوده&zwnj; که به&zwnj;خصوص در سه سال گذشته، پس از انتخابات بحث&zwnj;برانگیز سال&nbsp;<span dir="RTL">۱۳۸۸&nbsp;</span>شتاب بیشتری گرفته&zwnj;است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این گزارش همچنین به سخنان اخیر کامران دانشجو، وزیر علوم و تحقیقات و فن&zwnj;آوری درباره فعالیت&zwnj;های سیاسی دانشجویان اشاره می&zwnj;کند که همراه با &quot;تهدید&quot; بوده&zwnj;است و همین نیز نگرانی&zwnj;هایی را درباره افزایش شمار دانشجویان ستاره&zwnj;دار و محروم از حق تحصیل موجب می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شورای دفاع از حق تحصیل این سخنان وزیر علوم را محکوم می&zwnj;کند و در ادامه، گزارش خود را از روند محدودیت&zwnj;ها در دانشگاه&zwnj;های ایران ارائه می&zwnj;دهد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>انقلاب فرهنگی دوم</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">در فصل اول این گزارش، دولت محمود احمدی&zwnj;نژاد به واسطه &laquo;صدور احکام گسترده محرومیت از تحصیل و ستاره&zwnj;دار کردن دانشجویان&raquo; به انجام &quot;انقلاب فرهنگی دوم&quot; متهم می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><blockquote> <div dir="RTL"><img width="200" height="164" align="bottom" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/khmrn-dnshjw.jpg" alt="" />شورای دفاع از حق تحصیل سخنان اخیر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فن&zwnj;آوری و &laquo;تهدید دانشجویان به برخوردهای حذفی بیشتر&raquo; را در راستای اجرای انقلاب فرهنگی دوم ارزیابی می&zwnj;کند</div> <p>&nbsp;</p> </blockquote></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شورای دفاع از حق تحصیل سخنان اخیر کامران دانشجو و &laquo;تهدید دانشجویان به برخوردهای حذفی بیشتر&raquo; را نیز در همین راستا ارزیابی می&zwnj;کند و این گفته&zwnj;های او را که &laquo;دانشگاه جای منتقدان نیست&raquo; یا &laquo;دانشگاه محلی برای پشتوانه نظام و دولت است&raquo; شاهدی بر ادعای خود فرض می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این گزارش صلاحیت و سابقه علمی کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم به چالش کشیده می&zwnj;شود و از نقش او در انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری سال&nbsp;<span dir="RTL">۱۳۸۸&nbsp;</span>در مقام رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور سخن به میان می&zwnj;آید.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در بخشی از گزارش آمده&zwnj;است: &laquo;آقای کامران دانشجو که به رغم رسوایی حاصل از جعل مدرک دکترا و دزدی مقاله علمی که منجر به عذرخواهی نشریه منتشرکننده مقاله شد، همچنان بر مقام ریاست بزرگترین دستگاه علمی کشور تکیه زده است، از وجود فساد در دانشگاه&zwnj;ها سخن می&zwnj;گوید و قلدرمآبانه برای دانشجویان خط و نشان می&zwnj;کشد. شورا اعلام می&zwnj;دارد که از بدو ورود آقای کامران دانشجو به وزارت خانه علوم و فناوری، حاکمیت به انقلاب فرهنگی دوم و این بار تدریجی دست زده است.&raquo;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در ادامه نیز نتیجه&zwnj;گیری می&zwnj;شود، انتخاب کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم که &laquo;فردی نزدیک به کانون&zwnj;های قدرت و دارای نقاط ضعف متعدد شخصی و در نتیجه گوش به فرمان نهادهای امنیتی است، با هدف پاک&zwnj;سازی دانشگاه&zwnj;ها از دانشجویان و اساتید منتقد و به صفر رساندن هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و صنفی در دانشگاه&zwnj;های کشور&raquo; است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شورای دفاع از حق تحصیل همچنین متذکر می&zwnj;شود که وزیر علوم &laquo;با قصد انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر نقاط تاریک زندگی شخصی، سیاسی و فسادهای گسترده اقتصادی&zwnj;اش به صورت مداوم به تهدید دانشجویان و محروم کردن آنان از تحصیل می&zwnj;پردازد.&raquo;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>ظهور و گسترش آپارتاید آموزشی </b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">فصل دوم گزارش به روند ممانعت از ثبت&zwnj;نام دانشجویان منتقد دولت در مقاطع تحصیلی بالاتر می&zwnj;پردازد و آن را &quot;آپارتاید آموزشی در ایران&quot; می&zwnj;خواند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این فصل آمده&zwnj;است: &laquo;<span dir="RTL">از سال ۸۵ تا سال ۹۰&nbsp;</span>هر ساله ده&zwnj;ها تن از فعالان دانشجويي به&zwnj;رغم کسب رتبه&zwnj;های ممتاز در كنكور كارشناسي ارشد، از ثبت نام در دانشگاه و تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محروم شده&zwnj;اند.&raquo;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در ادامه نیز به شکل&zwnj;های این محرومیت در سال&zwnj;های مختلف اشاره&zwnj;است، نمونه این&zwnj;که &laquo;در سال&zwnj;های&nbsp;<span dir="RTL">۸۶ و ۸۷،&nbsp;</span>&nbsp;هم&zwnj;زمان با اينترنتي شدن روند اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبه&zwnj;های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند.&raquo;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><blockquote> <div dir="RTL"><img width="200" height="149" align="bottom" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/arton4274.jpg" alt="" />فصل دوم گزارش شورای دفاع از حق تحصیل به روند ممانعت از ثبت&zwnj;نام دانشجویان منتقد دولت در مقاطع تحصیلی بالاتر می&zwnj;پردازد و آن را &quot;آپارتاید آموزشی در ایران&quot; می&zwnj;خواند</div> <p>&nbsp;</p> </blockquote></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در ادامه نیز آماری از دانشجویانی که تنها پس از سال&nbsp;<span dir="RTL">۱۳۸۸&nbsp;</span>احکام محرومیت از تحصیل را دریافت کرده&zwnj;اند، اشاره شده که به این شرح است: <span dir="RTL">&laquo;۴۰&nbsp;</span>دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران، قریب به&nbsp;<span dir="RTL">۱۰&nbsp;</span>دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران،&nbsp; بیش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۰ دانشجوی دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، ۱۳ دانشجوی دانشگاه بین&zwnj;المللی قزوین، دست&zwnj;کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، ۱۵ دانشجوی دانشگاه شیراز، ۱۰ دانشجوی دانشگاه شهرکرد، ۲ دانشجوی آزاد شهرکرد، ۴ دانشجوی دانشگاه ارومیه، ۵ دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل، ۵ دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز، ۷ دانشجوی دانشگاه کردستان، ۸ دانشجوی دانشگاه چمران اهواز، ۸ دانشجوی دانشگاه یاسوج، ۹ دانشجوی دانشگاه تبریز، ۳ دانشجوی دانشگاه علوم فنون خرمشهر، ۱۰ دانشجوی دانشگاه&nbsp;صنعتی شاهرود، ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد و بیشتر از&nbsp;<span dir="RTL">۱۰&nbsp;</span>دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان.&raquo;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اما به جز این موارد، بسیاری از دانشجویان ایرانی نیز تنها به خاطر عقاید مذهبی از تحصیل محروم می&zwnj;شوند که در گزارش شورای دفاع از حق تحصیل به آنها اشاره&zwnj; شده&zwnj;است، به&zwnj;ویژه دانشجویان بهایی که از هر گونه حق تحصیل در ایران محروم هستند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بر اساس این گزارش، در ماه&zwnj;های گذشته تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل بهایي و اساتيد دانشگاه آنلاین بهاییان بازداشت شده و به احکام زندان محکوم شده اند. همچنین مقامات حکومت ایران دانشگاه آنلاین بهایيان را نیز تعطیل کرده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>ستاره&zwnj;دار کردن دانشجویان</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">شورای دفاع از حق تحصیل در فصل سوم گزارش خود به مسئله &quot;ستاره&zwnj;دار کردن دانشجویان&quot; می&zwnj;پردازد و آن را از منظر حقوقی بررسی می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این شورا محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل را ناقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی می&zwnj;داند و دراین&zwnj;باره به به بندهای ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۳۰، ۳۶، ۳۷ استناد می&zwnj;کند. برای نمونه اصل ۲۳ قانون اساسی ایران به صراحت می&zwnj;گوید: &laquo;تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی&zwnj;توان به صرف داشتن عقیده&zwnj;ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.&raquo;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این گزارش آمده&zwnj;است: &laquo;علاوه بر مفاد بند ۳ اصل سوم و اصل سی&zwnj;ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهیل و تعمیم آموزش عالی و همچنین گسترش وسایل تحصیلات عالی رایگان برای &laquo;عموم ملت موظف&raquo; کرده است، مستفاد از بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و نیز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.&raquo; &nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">بسیاری از دانشجویان ایرانی تنها به خاطر عقاید مذهبی از تحصیل محروم می&zwnj;شوند که در گزارش شورای دفاع از حق تحصیل به آنها اشاره&zwnj; شده&zwnj;است، به&zwnj;ویژه دانشجویان بهایی که از هر گونه حق تحصیل در ایران محروم هستند</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شورای دفاع از حق تحصیل همچنین به اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می&zwnj;کند که تصریح می&zwnj;کند &laquo;هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي&zwnj;هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.&raquo;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شورا با استناد به این اصل نیز نتیجه&zwnj;گیری می&zwnj;کند، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ستاره&zwnj;دار کردن دانشجویان که مسئولان وزارت علوم از آن صحبت می&zwnj;کنند، &laquo;هیچ وجاهت قانونی ندارد و حتی با فرض وجود چنین مصوبه&zwnj;ای که هیچ&zwnj;گاه به دانشجویان محروم از تحصیل ارائه نشده&zwnj;است، این مصوبه غیرقانونی و بنا به اصل نهم قانون اساسی فاقد وجاهت است و تصویب&zwnj;کنندگان و اجراکنندگان آن به موجب قانون اساسی &nbsp;مستحق مجازات هستند.&raquo;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>نقض معاهدات بین&zwnj;المللی</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">در فصل چهارم این گزارش، مسئله محرومیت دانشجویان منتقد در چارچوب قوانین و معاهدات بین&zwnj;المللی بررسی می&zwnj;شود. شورای دفاع از حق تحصیل می&zwnj;گوید: &laquo;محروم کردن دانشجویان از تحصیل [شکلی از] تبعیض سیاسی و عقیدتی و مخالف تعهدات بین&zwnj;المللی دولت ایران [درباره مواردی چون] اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون&zwnj;های الحاقی مدنی&ndash; اجتماعی این اعلامیه و کنوانسیون بين&zwnj;المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد است.&raquo;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بر اساس گزارش این شورا دولت جمهوری اسلامی ایران در سال&nbsp;<span dir="RTL">۱۳۶۳&nbsp;</span>به &quot;کنوانسیون بين&zwnj;المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد&quot; پیوسته و از این رو ملزم به پیروی از مفاد آن است.&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این معاهده &quot;جنایت آپارتاید&quot; به این شکل تعریف شده&zwnj;است: &laquo;هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروه&zwnj;هايي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و &zwnj;فرهنگي كشور باشد یا ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروه&zwnj;هايي به&zwnj;خصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي &zwnj;نژادي از حقوق بشر و آزادي&zwnj;ها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديه&zwnj;هاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق&zwnj;آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمت&zwnj;آميز، مصداق &quot;جنایت آپارتاید&quot; به شمار می&zwnj;رود.&raquo;&nbsp; &rlm;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در ماده ۵ قانون مذکور نیز آمده است: &laquo;افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده ۲ این کنوانسیون بیان گردیده است، ممکن است توسط دادگاه ذیصلاح هر کشور طرف این کنوانسیون&zwnj; که در مورد مشخص متهم دارای صلاحیت قضایی دولت، محاکمه و یا توسط دیوان کیفری بین&zwnj;المللی از سوی آن کشورهای طرف که صلاحیت آن را &zwnj;پذیرفته&zwnj;اند، محاکمه شوند.&raquo; &rlm;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شورای دفاع از حق تحصیل با استناد به این تعاریف، مسئله ستاره&zwnj;دار کردن دانشجویان و محروم کردن دانشجویان از حق اولیه و طبیعی تحصیل را عملی مجرمانه و مصداق جنایت آپارتاید می&zwnj;داند و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>دانشجویان در زندان</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">در نهایت، فصل پنجم و آخر این گزارش به آن&zwnj; گروه از دانشجویان محروم از تحصیل می&zwnj;پردازد که به خاطر عقاید و فعالیت&zwnj;های سیاسی خود هم&zwnj;اکنون در زندان هستند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><img width="200" height="93" align="bottom" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/evin1.jpg" alt="" />شورای دفاع از حق تحصیل، بازداشت دانشجویان در ایران را امری برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;شده و نهادمند می&zwnj;خواند و برخی از دانشجویان بازداشت&zwnj;شده و زندانی را نام می&zwnj;برد</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">بر اساس این گزارش، تنها در سه سال گذشته ده&zwnj;ها تن از دانشجويان ستاره&zwnj;دار و محروم از تحصيل بازداشت و به حبس&zwnj;هاي طويل المدت محكوم شده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شورای دفاع از حق تحصیل، بازداشت دانشجویان در ایران را امری برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;شده و نهادمند می&zwnj;خواند و برخی از دانشجویان بازداشت&zwnj;شده و زندانی را نام می&zwnj;برد. این فهرست شامل اسامی زیر است: &laquo;سید ضیا نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو، اشکان ذهابیان، پیمان عارف، حسام سلامت، مجید توکی، عماد بهاور، علیرضا خوشبخت، زهرا جانی&zwnj;پور، زهرا توحیدی، علی قلی&zwnj;زاده، سمیه رشیدی، حجت عربی، افتخار برزگریان، مهسا جزینی، شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی، نوید خانجانی، اسماعیل سلمانپور، علی نظری، علی تقی&zwnj;پور، ایمان صدیقی، حسین قابل، محسن برزگر، سعید جلالی&zwnj;فر، سارا خادمی، احسان قشقایی، وحید عابدینی، مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری، علی عجمی، مهدی گیلانی، فرزانه نجارنژاد، حسین احمدنژاد، عادل طائی&zwnj;نیا، علی پرویز، فرشاد عزیزی، کاوه رضایی، عبدالجلیل رضایی، مهدی خدایی، سلمان سیما، امین ریاحی، علی اکبر محمدزاده، میلاد اسدی، آرش صادقی و معین غمین.&raquo;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">برخی از این دانشجویان همچنان در زندان هستند، مانند ضیا نبوی، سعید جلالی فر ، مجید دری، مجید توکلی، عماد بهاور، مهدیه گلرو، افتخار برزگریان، کاوه رضایی، آرش صادقی، علی اکبر محمد زاده، معین غمین وعلی عجمی همچنان در زندان به سر می&zwnj;برند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شورای دفاع از حق تحصیل در خاتمه گزارش خود می&zwnj;نویسد که این شورا همراه با دیگر گروه&zwnj;های دانشجویی، صدای دانشجویان در بند است و از مقامات حکومتی ایران می&zwnj;خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بین&zwnj;المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره&zwnj;دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف سازند، دانشجویان محروم از تحصیل را که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان&zwnj;های کشور به سر می&zwnj;برند، آزاد کنند و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره&zwnj;دار و محروم از تحصیل را فراهم آورند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><strong>* عکس اصلی خبر از مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران است.</strong></div> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کاربر مهمان

    با سلام شما اپارتاید اموزشی را در ایران گزارش داده اید که بیشتر ریشه های مذهبی-سیاسی دارد غافل از اینکه در امریکا همین مساله به شکل دیگری و در سطح بسار گسترده ای ان هم در مقاطع پایین تر اموزشی برقرار است. بنده خود شاهد این ماجرا بوده و هستم. در مدارس متوسطه و دبیرستانهای امریکا دانش اموزان را بر اساس نمره امتحانات و "ضریب بی تربیتی" در کلاس های مختلف با کیفیت های متفاوت قرار میدهند. به این ترتیب دانش اموزان درسخوان تر و با ادب تر با هم در یک کلاس درسی پیشرفته یا ممتاز هستند و دانش اموزان با ضریب هوشی -اکادمیک -اجتماعی کمتر در کلاسهای با کیفیت پایین تر با هم جاداده میشوند. با این حساب دانش اموزان پیشرفته هیچگاه از رفتارها و نحوه تحصیل دانش اموزان به اصطلاح بی تربیت حتی اگاه هم نمیشوند و دانش اموزان گروههای پایین تر هم هرگز یک مدل درست یادگیری را از همکلاسهای خود یاد نمیگیرند. در این میان دانش اموزان خارحی که زبان بلد نیستند ممکن است در کلاسهای پایینتر و حتی در کلاسهای "آموزش ویژه" قرار بگیرند در حالیکه اینگونه دانش اموزان خیلی هم درسخوان و با هوش هستند. البته مساله اموزشی ایران و انجه در امریکا میگذرد با هم قابل مقایسه نیستند چون اپارتاید اموزشی در ایران ناشی وضعیت سیاسی-اجتماعی و جکومت دینی است اما در امریکا بیشتر زایده قرار گرفتن افراد بی سواد در مدیریت مدارس است که احتمالا دولت به ان اگاه است و دارد روی بهبود ان کار میکند.