پیمان میرزاده ، شهروند اهل ارومیه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، او دوم اسفندماه توسط مأموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شده بود و روز شنبه گذشته در حالی که به او گفته شد برای تودیع قرار و آزادی به دادگاه می‌رود، در آن‌جا مورد محاکمه قرار گرفت. به‌گفته یک منبع آگاه، به خانواده‌ میرزاده اطلاع داده بودند وثیقه لازم را تهیه کنند تا با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به‌صورت موقت آزاد شود اما قاضی دادگاه با این امر مخالفت کرد و به‌شکلی غیرمعمول در همان زمان او را به اتهام «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» محاکمه کرد. پیمان میرزاده پس از برگزاری دادگاه به زندان ارومیه منتقل شد و روز دوشنبه ۱۳ اسفند در زندان به او ابلاغ شد که به دو سال زندان محکوم شده است.