وزیر نفت: نمی‌گویم چگونه تحریم‌ها را دور می‌زنیم

ملاک توفیق وزیر نفت، میزان صدور نفت خام و میعنات گازی است. نامدار زنگنه می‌گوید نوک حمله آمریکا متوجه وزارت نفت است. به همین سبب اطلاعات را لو نمی‌دهد.