نماینده آلمان در «اینستکس»: چرا اروپا با ایران تجارت نکند؟

سهم عمده صادرات آمریکا به ایران در سال ۲۰۱۸ مربوط به دانه‌های سویا است. میگوئل برگر با تکیه بر تراز تجاری آمریکا با ایران، خواهان ادامه تجارت اروپا با جمهوری اسلامی شد.