ابراهیم رئیسی رسماً رئیس قوه قضائیه شد

خامنه‌ای سرانجام با حکم خود کسی را که در سال ۱۳۶۷ در کشتار زندانیان سیاسی نقش مستقیم داشت به سمت رئیس قوه قضائیه منصوب کرد. خامنه‌ای از او خواسته که «جوانان انقلابی» را وارد قوه قضائیه کند.