ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

صندوق توسعه ملی، نماد ناکارامدی دولت

<div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">سراج&zwnj;الدین میردامادی &ndash; آقای غلام&zwnj;رضا مصباحی مقدم، نماینده&rlm; مجلس و عضو هیأت امنای &quot;صندوق توسعه&rlm; ملی ایران&quot;، با هشدار به خطراتی که صندوق توسعه&rlm; ملی ایران را تهدید می&rlm;کند، انتقاداتی را به دولت وارد کرده&zwnj;ا&zwnj;ست. این نماینده اصول&zwnj;گرای منتقد دولت گفته&zwnj;است که قفل صندوق توسعه ملی باز شده و دولت می&zwnj;خواهد صندوق را هم مثل حساب ذخیره ارزی خالی کند.</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">در گفت&rlm;وگویی با دکتر جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیدم:</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><strong>دغدغه&rlm;ها و نگرانی&rlm;هایی که درباره صندوق توسعه&rlm; ملی ایران وجود دارد چیست؟</strong></div> <!--break--> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اجازه بدهید پیش از هرچیز یادآوری کنم که &quot;صندوق توسعه&rlm; ملی ایران&quot;، نام جدید &quot;حساب ذخیره&rlm; ارزی&quot; است. حساب ذخیره&rlm; ارزی چیست؟ وقتی کشور ما نفت به خارج می&rlm;فروشد، این پول نفت در حسابی سپرده می&rlm;شود تا بر مبنای قانون، دولت بتواند از آن برداشت کند و بر مبنای بودجه&rlm;ای که توسط مجلس تصویب شده، پول برداشت شده را خرج کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><a href="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/musicicon.jpg"><img src="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120513_Seraj_Siasi.mp3" alt="" /></a></div> <div dir="RTL"><a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120513_Seraj_Siasi.mp3"><img src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/musicicon.jpg" alt="" /></a>&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">آن&rlm;چه در زمان آقای احمدی&rlm;نژاد به طور مرتب اتفاق افتاد و همین آقای مصباحی مقدم، مرتب هشدار دادند، آن بود که از این حساب، به دو روایت، بیشتر از آن حدی که باید، برداشته می&rlm;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">یکی این&rlm;که همیشه بودجه&rlm; آقای احمدی&rlm;نژاد، بدون استثنا از روز اول زمامداری&rlm; او کسری داشت و او همیشه در اواخر سال، مجلس را زیر فشار می&rlm;گذاشت که اگر شما نگذارید من برداشت بیشتری کنم، نیازهای مردم را نمی&rlm;توانم پاسخ بدهم و با مشکل مواجه می&rlm;شوم. مجلس هم زیر فشار، بی&rlm;موقع چنین اجازه&zwnj;ای می&rlm;داد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><img src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/assadi.jpg" width="200" height="168" align="bottom" alt="" />جمشید اسدی:&nbsp;هیچ کسی از رقم صندوق توسعه&rlm; ملی خبری ندارد. هیچ کسی نمی&rlm;داند این صندوق چقدر سپرده دارد. اما از نشانه&rlm;ها این&rlm;طور برمی&rlm;آید که پول زیادی در این صندوق باقی نمانده است</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">روایت دوم این است که از این حساب، بدون این&rlm;که کسی اطلاع پیدا کند و بداند به چه طریقی، برداشت می&rlm;شد. کما این&rlm;که دیوان محاسبات و بسیاری از گزارش&rlm;های خود مجلس، اشاره به این داشت که ما نمی&rlm;دانیم از صندوق توسعه&rlm; ملی (آن زمان حساب ذخیره&rlm; ملی) چقدر برداشت شده و حساب دقیق آن دست هیچ کسی نیست.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنا بر گزارش&rlm;های رسمی خود کشور، هیچ کسی از رقم صندوق توسعه&rlm; ملی خبری ندارد. هیچ کسی نمی&rlm;داند این صندوق چقدر سپرده دارد. اما از نشانه&rlm;ها این&rlm;طور برمی&rlm;آید که پول زیادی در این صندوق باقی نمانده است. چطور؟ یکی این&rlm;که بعد از هدف&rlm;مند شدن یارانه&rlm;ها، حساب صنعت هنوز پرداخته نشده است. مجلس گفته بود ۳۰ درصد درآمد نقدی شدن یارانه&rlm;ها را به صنعت اختصاص بدهید که آقای احمدی&rlm;نژاد می&rlm;گفت ۲۰ درصد باشد؛ که حالا همان ۲۰درصد هم نرسیده است. دوم در ارتباط با حساب مردم هم از روز اول، آقای احمدی&rlm;نژاد گفته بود که ما به ۶۰ میلیون ایرانی یارانه می&rlm;دهیم. امروز صحبت از این است که بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر از دریافت یارانه&rlm;ی نقدی کنار گذاشته شوند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این&rlm;ها نشان از آن دارد که پولی در دست آقای احمدی&rlm;نژاد نمانده است. از این گذشته یک&rlm;بار صحبت از این کرده بود که نفت را به مردم پیش&rlm;فروش کند، دولت (این را البته به عنوان یک طرح نوین معرفی می&rlm;کند، اما همه&rlm; نشانه&rlm;ها حاکی از آن است که دولت بی&rlm;پول است) دو روز پیش هم صحبت از این کرده بودند که ۲۰ درصد از صادرات و واردات نفت را به بخش خصوصی محول کنند. این هم مؤید آن است که به علت تحریم&rlm;ها بی&rlm;پول شده&rlm;اند و حالا می&rlm;خواهند از بخش خصوصی پولی بگیرند&nbsp; که بتوانند صندوق تهی را مقداری جمع و جور کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">البته مثال&rlm;ها در این مورد زیاد است، اما برای این&rlm;که پاسخم را به پرسش شما خلاصه کنم، نگرانی آقای مصباحی مقدم مسبوق بر سابقه است و عمدتاً بر سر این است که پولی در دست دولت و ملت ما برای برآوردن نیازهایش باقی نمانده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>آقای مصباحی مقدم در همین صحبتشان اعلام کرده&rlm;اند که تسهیلات صندوق توسعه&rlm; ملی باید به صورت ارزی پرداخت شود و نه ریالی. چرا چنین شرطی در ارتباط با صندوق توسعه&rlm; ملی تصویب شده است؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">برای بر شمردن دلیل عمده&rlm; آن، باز به دو نکته اشاره می&rlm;کنم؛ یکی این&rlm;که این تسهیلات باید از طریق بودجه وارد کشور بشود. لابد مجلس این را در زمانی تصویب کرده است که این بودجه، بودجه&rlm;ای همقد و قواره&rlm; فعالیت اقتصادی کشور باشد. آن را تصویب می&rlm;کند که البته هم&rlm;چنان که گفتم، همیشه آقای احمدی&rlm;نژاد از آن فراتر می&zwnj;رود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نکته&rlm; دوم هم احتمالاً همین است که به طور غیرمستقیم مورد اشاره&rlm; آقای مصباحی مقدم است. اگر شما بانک مرکزی را مجبور کنید که معادل این ارز، ریال در اختیار دولت بگذارد، یعنی حجم پول را یک&rlm;مرتبه بسیار بیشتر کرده&rlm;اید از آن&rlm;چه که تولید در کشور است. می&rlm;دانید که پول در گردش برای این&rlm;که باعث و موجب گرانی و تورم نشود، باید معادل فعالیت واقعی تولیدی در یک کشور باشد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">صندوق توسعه ملی به هر کاری آمده است، جز سرمایه&rlm;گذاری برای آینده، جز باقی گذاردن سپرده برای نسل&rlm;های آینده و جز برای پشتیبانی از توسعه&rlm; ملی</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">حالا اگر بعضی وقت&rlm;ها دولت به دلایل مختلف دستش تنگ بیاید - که به نظر من، در مورد خاص آقای احمدی&rlm;نژاد دلیل این اتفاق ندانم&rlm;کاری و دید نادرست او به مسئله&rlm; اقتصاد است - بانک مرکزی را مجبور می&rlm;کند که پول (به ریال) در اختیارش بگذارد. اما این ریال وارد فعالیت اقتصادی ما شده، وارد اقتصاد ما شده، بدون این&rlm;که پشتوانه&rlm; آن فعالیت&rlm;های واقعی و عینی تولیدی باشد. یعنی تولید در سطح مثلاً شش ماه پیش باقی مانده است - اگر کم&rlm;تر نشده باشد - و پول نسبت به پول شش ماه پیش، یک&rlm;برابر یا چند برابر، یا چندین درصد اضافه&rlm;تر شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">چه اقتصادی است که تولیدش تولید گذشته است، بلکه کم&rlm;تر، اما پول در گردشش به مراتب بیشتر از گذشته است! خُب این باعث تورم و گرانی می&zwnj;شود و همین است که باعث نگرانی آقای مصباحی مقدم شده است و اشاره کرده&rlm; به این&rlm;که باید بر طبق قانون پول بشود. قانون هم قانونی است که فواره&rlm; تولید را در نظر می&rlm;گیرد و راه&zwnj;های جلوگیری از گرانی و تورم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>علت تغییر نام این صندوق به &quot;صندوق توسعه&rlm; ملی&quot; چیست؟ چرا اسم &quot;صندوق ذخیره&rlm; ارزی&quot; تغییر کرد؟ چرا ساختار تغییر کرد؟ هدف دولت از این تغییر تابلو و نام و عنوان چه بود؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بسیار پرسش به&zwnj;جایی است. متأسفانه در نظام جمهوری اسلامی، این نام پوششی است بر نوعی عملکرد مبتنی بر ریا و مزورانه. این نام مبارک برای این بود که این پول، پول ایران است، پول سرمایه&rlm;گذاری است، پول توسعه&rlm; ملی است، پول نسل&rlm;های آیند&rlm;ه&rlm; این کشور است. این ثروتی است که متعلق به ایران است، نباید همه&rlm; آن خرج هزینه&rlm;های جاری بشود، بلکه باید برای نسل&rlm;های بعدی باقی بماند. گفتند پس اصلاً بدانید که این پول، پول توسعه&rlm;ی ملی است، توسعه&rlm;ی ملی ایران! نه امروز، نه فردا، برای همیشه! چیزی مثل کارهایی که مثلاً در کشور نروژ انجام داده بودند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به این دلیل نامش شد &quot;صندوق توسعه&rlm; ملی&quot;. یعنی این پول برای سرمایه&rlm;گذاری است و شما که با هزینه&rlm;های جاری که توسعه&rlm;ی ملی پیدا نمی&rlm;کنید. اگر شما این پول را خرج آن بکنید که شیر، پیاز و چایی برای مردم بخرید، این&rlm;که آینده&rlm;سازی نمی&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گفتند پس بخش عمده&rlm; این پول باید برای توسعه&rlm; ملی باشد. چگونه ما توسعه&rlm; ملی می&rlm;کنیم؟ یکی این&rlm;که پول در حد و قواره&rlm; ملی وارد اقتصاد بشود، مقداری از آن هم باقی بماند و آن بخشی هم که وارد می&rlm;شود، عمدتاً برای کارهای عمرانی سرمایه&rlm;گذاری بشود. راه ساخته بشود، جاده ساخته بشود، کارخانه ساخته بشود، وام داده بشود به کارآفرینی که کار و اشتغال می&rlm;آفریند؛ برای این&rlm;که بشود توسعه&rlm; ملی ایران.</div> <div dir="RTL">متأسفانه از این نیت مبارک، از این نام مبارک، جز همان نام باقی نمانده است و به تصدیق تمام مقامات رسمی، نهادهای رسمی و گزارش&rlm;های رسمی کشور، فقط نامی از این صندوق باقی مانده است و تمام پول آن خرج هزینه&rlm;&rlm;های جاری شده است. متأسفانه این صندوق به هر کاری آمده است، جز سرمایه&rlm;گذاری برای آینده، جز باقی گذاردن سپرده برای نسل&rlm;های آینده و جز برای پشتیبانی از توسعه&rlm; ملی.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>ریشه&rlm; این انتقادات مجلس به عملکرد دولت در خصوص صندوق توسعه&rlm; ملی چیست؟ چرا این انتقادات الان مطرح می&rlm;شود؟ و آیا صرفاً از انتقاد کردن هم فراتر رفته است یا خیر؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مجلس از روز اول، بارها به سیاست اقتصادی آقای احمدی&rlm;نژاد انتقاد کرده است و جای انتقاد هم بود. چون دید اقتصادی آقای احمدی&rlm;نژاد این بود که این پول نعمت الهی&rlm; است که به دست ما رسیده است و ما آن را باید خرج مردم بکنیم. در بهترین حالت، بدون این&rlm;که فکر کنند، این خرج یک&rlm;جور خرج جاری است و یک&rlm;جور خرج عمرانی برای آینده. متأسفانه او به دید عمرانی و سرمایه&rlm;گذاری اعتقادی نداشت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">مجلس از روز اول، بارها به سیاست اقتصادی آقای احمدی&rlm;نژاد انتقاد کرده است، چون او به طرح&zwnj;های عمرانی و سرمایه&rlm;گذاری اعتقادی نداشت.&nbsp;اما همین مجلس در عین حال همیشه پشتیبان آقای احمدی&rlm;نژاد بود و هیچ وقت از این انتقادات فراتر نرفت</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">از روز اول هم مجلس به این سیاست اقتصادی انتقاد کرد، اما در عین حال همیشه پشتیبان آقای احمدی&rlm;نژاد بود. همین آقای مصباحی مقدم تحلیل&rlm;های اقتصادی بسیار متینی داشت، اما یک&rlm;بار بیشتر از انتقاد و گله از آقای احمدی&rlm;نژاد پیش نرفت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">درست است که مجلس انتقاد کرده است، اما مجلس هیچ&rlm;وقت فراتر از انتقاد نرفته است. این را می&rlm;گویم که مخاطبان عزیز شما آگاه باشند؛ اگر امروز اختلافات سیاسی به جایی رسیده است که آقای احمدی&rlm;نژاد باید سرنگون بشوند یا منفرد بشوند، یک چیز است که خُب این اتفاق برای کشور ما نامبارک نخواهد بود. اما این&rlm;که مجلس و آقای مصباحی مقدم بخواهند امتیاز و انتقال این کار را برای خودشان بگذارند، بی&rlm;انصافی است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <p>مجلس از روز اول نسبت به کمبودهای آقای احمدی&rlm;نژاد آگاهی داشت، کما این&rlm;که انتقاد هم کردند، اما از گله و انتقاد فراتر نرفتند تا کشور را رساندند به این وضعی که امروز هست.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

مجلس از روز اول نسبت به کمبودهای آقای احمدی‏نژاد آگاهی داشت، کما این‏که انتقاد هم کردند، اما از گله و انتقاد فراتر نرفتند تا کشور را رساندند به این وضعی که امروز هست. 

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کاربر مهمان فرهاد - فریاد

    آقای مصباحی مقدم فراموش کرده اند که این همان احمدی نژاد هفت سال پبش است این همان کسی ست که رهبر اقدام به نادیده گرفتن رای مردم برایش کرد حالا همه به او می تازند و از کارهایش انتقاد می کنند دلیل این امر کاملا روشن است و آنگونه که می گویند ناشی از اختلاف جناحی نیست اینجا اساسا جناح مطرح نیست راستی در جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده است ؟ شرایط بسیار تعیین کننده است تئوری نظامیان و اتمی کردن با فشار تحریمهای بانکی غرب با شکست روبرو شده است خامنه دستها را بالا برده و برای نجات خودش در حال قربانی کردن دیگران است و این مانند آب در لانه ی مورچگان است . هر کس دنبال نجات خودش است و از دیگری پله ی ترقی برای خودش می سازد . جناح تند رو با توجه به تسلیم اتمی رهبر دیگر کارآئی خودش را از دست داده است از همینرو حاکمیت دوران انتقالی و ایجاد ساختاری جدید را در دستور خود قرار داده است برخی از مرگ زود رس رهبر و برخی دیگر داشتن لیست رهبر آینده را به خبرگان توصیه می کند و سرداری صحبت از نافرمانی حماس و حزب الله لبنان می دهند بحران تمام حاکمیت را فراگرفته است انتقادهای علنی این جماعت نیز برای بدست آوردن موقعیت برای ساختار آینده ی جمهوری اسلامی ست . بحران تا حدی پیش رفته که قمه کشی برای خامنه ای نیز در حال علنی شدن است هیچکس در حاشیه ی امنیت قرار ندارد بحران اقتصادی بحران سیاسی و تحریمها همگی ترس از شورش مردم را در حاکمیت افزایش داده است در این شرایط حاد داخلی و خارجی دوران انتقالی قدرت برای سرو سامان دادن به قدرت بحران را متزاید ساخته است جمهوری اسلامی از هم فروپاشیده است و در حال بازسازی خودش است و متاسفانه نبود اپوزسیون قدرتمند بعنوان آلترناتیو قدرت ایران را بر سر دو راهی قرار داده است یا حاکمیت از این خلاء استفاده نموده و قدرت را مجددا بازسازی خواهد کرد و یا آنکه مردم اقدام به شورشهای خودبخودی نموده و طومار این رژیم سفاک را در هم خواهد پیچید . شورش خودبخودی و بی شکل در این موقعیت اگرچه تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی ست اما تا مدتی بی ثباتی وحشتناکی را بر کشور تحمیل خواهد کرد که لطمات شدیدی بازهم بر پیکر جامعه وارد خواهد کرد تفرقه ی شدیدی بر جامعه حاکم شده و با توجه به اپوزسیون بی خاصیت دوران سختی را می توان پیش بینی کرد . از اینرو شرایط حاضر بر همه ی مبارزین بعنوان یک وظیفه است تا نسبت به تشکلات صنفی و سیاسی خود را در محیط کار و زندگی تشکیل داده و افراد آگاه هدایت آگاهانه ی جامعه را به عهده گیرند . امسال سال سرنوشت است برنده کیست ؟ تا بعد .....

  • کاربر مهمان

    متاسفانه استاد اسدی صندوق توسعه ملی را بجای بودجه گرفته اند که نه مختصر بلکه با فاصله بسیار با بودجه متفاوت است . صندوق توسعه ملی بجای حساب ذخیره ارزی یست واین سخن متینی است ولی با بودجه کاری ندارد . پیش بینی این صندوق به دوران خاتمی باز میگرد د که بهای نفت در جهان افزایش یافت و موجودی ارزی ایران از مبالغ پیش بینی شده در بودجه فزونی یافت وهمینطور که استاد اشاره کرده اند به شیوه نروژ قرار شد که این مازاد ارزی در حساب خاصی متمرکز شود که فقط در پروژه هائی مصرف گردد که نسلهای اینده از ان منتفع شوند بنابرین حساب ذخیره ارزی متولد شد و خاتمی هم 12 ملیارد دلار مازاد در امد نفت نسبت به بودجه را در این حساب واریز کرد . دوران خاتمی پایان یافت و احمدی نژادسر سفره نفت نشست ونه تنها مازاد ارزی فروش نفت را باین حساب واریز نکرد بلکه با شروع سفرهای استانی وانحلال سازمان مدیریت هزاران طرح را در هر سفر تصویب و اجرای انرا بدون مطالعه اغاز کرد ونه تنها بودجه که مازادهای نفتی و حساب ذخیره را غارت نمود مجلس متوجه بود ولی نمیتوانست کاری انجام دهد وحتی رهبر به رفسنجانی هم اخطار داده بود که اینها بمردم قول داده اند و باید دستشان باز باشد.و احمدی نژاد همچنان تاخت تا اینکه بحران اقتصادی 2008 اتفاق افتاد و گوردو براون در حوزه خلیج فارس برای افزایش سهم مشارکت در صندوق بین المللی پول فعال شد امارات و کویت کمک کردند و سعودی اعلام کرد که فقط 150 ملیارد دلار ذخیره دارد که غرب خواستار 250 ملیارد دلار از این کشور بود که بگو مگوها هم رسانه ای شد و خاندان سلطنتی متهم به از بین بردن ارز گردید ندولی ایران سیاست تازه اتخاذ کرد وان اینکه ذخیره ارزی سر یست و حساب ذخیره ارزی هم نداریم وحتی حساب فروش نفت را هم به دیوان محاسبات نداد . مجمع تشخیص مصلحت در قالب برنامه پنجم اقتصادی صندوق توسعه ملی را بجای حساب ذخیره ارزی پیش بینی کرد که عینا به تصویب مجلس رسید ومقرر شد که این صندوق تحت نظارت هیات امنا ئی متشکل از وزرا و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه وبانک مرکزی اداره شود واعتبارات ان منحصرا ارزی ودر بخش خصوصی مصرف شود. ائین نامه صندوق نوشته شد ولی بلافاصله رئیس جمهور تقاضای اعتبارهم ارز دو ملیارد دلار به ریال برای نوسازی بخش کشاورزی نمود که با مصوبه مجلس همخوانی نداشت واز طرفی دیگر سهم بخش تولید را در هدفمندی یارانه را نداد و پیشنهاد کرد که بخش تولید برای نو سازی ماشین الات و مواد اولیه از تسهیلات این صندوق استفاده کند که بازهم باقانون مطابقت نداشت. احمدی نژاد در سه سخنرانی تاکید کرد که سهم 20 درصدی صندوق از فروش نفت تا پایان سال 1390 معادل 35 ملیارد دلار خواهد بودودر این صندوق ذخیره خواهد شد تا در خدمت نسلهای اینده قرار گیرد ولی حالا اقای مصباحی مقدم که عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی است میگوید که همه موجودی صندوق که در حساب خاص در بانک مرکزی نگاهدار میشد بدستور رئیس جمهور در هدفمندی یارانه ها و کسری بودجه بدلیل غیر واقعی بودن پیش بینی دولت از در امدها بخرج گرفته شده است در همین رابطه نمایندگان مجلس از 54 هزار طرح نیمه تمام دولت خبر میدهند که 20 سال زمان میخواهد و حد اقل بقیمتهای امروز نیازمند 100 ملیارد دلار دیگر است.