حجت الاسلام محمد تقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان یکی از خطبه‌های نماز جمعه این شهر را به نکوهش روز جهانی زن و به ضرورت رعایت حجاب اختصاص داد. محمد تقی رهبر گفت: «بی‌حجابی، فرهنگ و حجاب در کشور متولی ندارد و این یک نقص بزرگ است.» او سپس با اشاره به بحث حریم خصوصی در خودروها گفت: «غلط کردید که ماشین حریم خصوصی است چه کسی گفته ماشین حریم خصوصی است که سر زن در آن برهنه باشد. غلط کرد هر کس گفت در برابر حجاب مسئول نیستیم. یک هزار و ۵۰۰ محجبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان وجود دارد، مدیران دانشگاهی باید به دختران محجبه نمره بدهید و دانشجویان با حجاب، چه پسر و چه دختر را تشویق کنید.»