ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

برگزاری مراسم روز جهانی زنان در کشورهای مختلف

گزارشی تصویری از چگونگی برگزاری مراسم هشتم مارس در کشورهای مختلف را ببینید.

هشتم مارس، روز جهانی زنان در نقاط مختلف جهان گرامی داشته شد. پیشینه روز جهانی زنان به سال‌های پیش از جنگ جهانی اول و مبارزه زنان جهان برای برابری و حق رأی می‌رسد.  گزارشی تصویری از چگونگی برگزاری مراسم هشتم مارس در کشورهای مختلف را ببینید.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.