به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ابومحمد مرتضوی، مسئول نهاد نمایندگی رهبر ایران در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور گفت: «دانش آموختگان ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور در داخل به سادگی جذب بازار کار نمی شوند، از این رو برای جلوگیری از سرخوردگی آنها بهتر است که به کشور بازنگردند». او همچنین گفت: «فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور در کشور مقصد راه های کمک به وطن خود را پیدا کنند، از این رو مخالفتی با ماندن آنها در خارج از کشور نیست ». مرتضوی درباره مهاجرت دانشجویان ایرانی گفت به‌خاطر جایگاه دانشگاه های جهان، وضعیتی پولی کشور و تهیه ارز، مهاجرت دانشجویان به کشورهای آسیایی برای ادامه تحصیل کاهش داشته اما آمار مهاجرت دانشجویان به آمریکا به نسبت سال های گذشته ثابت مانده است. طبق اظهارات او در سال گذشته مهاجرت نخبگان به کشورهای اروپایی و آمریکا افزایش داشته است. مرتضوی همچنین گفت باید با کشورهای همسایه در همه حوزه‌ها ارتباطات علمی داشت اما سوژه‌های ارتباط با نخبگان سایر کشورها می‌توانند می توانند در شرایط مختلف به عامل خطر ساز تبدیل شوند. جمهوری اسلامی بارها به اساتید غیر ایرانی و ایرانی دوتابعیتی اتهام جاسوسی وارد کرده است.