ارز پتروشیمی‌ها: محاکمه کارپردازانِ فساد

متهم ردیف اول پرونده ارز پتروشیمی‌ها گفته که «کارفرمای» گم شدن ارزهای پتروشیمی شخص دیگری است و بدون بردن نام، رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد را متهم اصلی خوانده است.