همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شمار کارگران قرارداد موقت که شغل خود را از دست می‌دهند، بیشتر می‌شود. در منطقه ویژه عسلویه توقف پروژه‌های نفت و گاز وضعیت را بدتر کرده است. صبح یکشنبه دهم مارس شماری از کارگران فازهای ۲۲ تا۲۴ در اعتراض به تمدید نشدن قراردادهایشان با حضور مقابل دفتر منطقه ویژه اقتصادی پارس، خواهان بازگشت به کار شد. کارگران معترض می‌گویند؛ در آستانه سال نو با اتمام برخی پروژه‌ها در پارس جنوبی قراردادهایشان تمدید نشده و بیکار شده‌اند.