سقوط بوئینگ اتیوپی با عمر کمتر از چهار ماه:‌ تمام سرنشینان کشته شدند

آخرین مدل بوئینگ ۷۳۷ که یکشنبه در اتیوپی سقوط کرد، اکتبر گذشته نیز اندکی پس از برخاستن از فرودگاه جاکارتا در دریای جاوه سقوط کرد و همه سرنشینانش کشته شدند.