شبح بهار عربی − السیسی به مردم هشدار داد تظاهرات نکنند

رئیس‌جمهوری مصر گفته است که معترضان علیه رژیم‌های سودان و الجزایر کشورهایشان را «نابود» می‌کنند. السیسی به دنبال تغییر قانون اساسی برای تمدید ریاست‌جمهوری خود است.