برنامه «تحول قضائی» رئیسی، درخواست کناره‌گیری اژه‌ای

ابراهیم رئیسی در مراسم معارفه‌اش به‌عنوان رئیس قوه قضائیه «عدالت» را دغدغه مردم خواند و اجرای قانون را گام اصلی در این زمینه دانست. اژه‌ای نیز گفت می‌خواهد جایش را به جوانان بدهد.