یک ماه دیگر تا انتخابات هند: بزرگ‌ترین انتخابات دموکراتیک در جهان

گرچه نارندرا مودی، نخست وزیر ملی‌گرای هند نتوانست در پنج سال گذشته به برخی وعده‌های خود عمل کند، بحران فعلی با پاکستان مسئله امنیت ملی را به مسئله اساسی در هند بدل کرد