رئیس جمهوری الجزایر سرانجام به خواست معترضان تن داد. عبدالعزیز بوتفلیقه با انتشار بیانیه‌ای از شرکت در پنجمین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور انصراف داد. بوتفلیقه که ۸۲ ساله دارد، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری الجزایر را که قرار بود ۱۸ آوریل سال جاری (۲۹ فروردین ۹۸) برگزار شود، به آینده و به اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی در یک کنفرانس ملی موکول کرد. رئیس جمهوری الجزایر که از سال ۲۰۱۳ تاکنون به معلولیت جسمانی نیز مبتلا شده وعده داد که به زودی و تا پیش از تشکیل کنفرانس ملی برای اصلاح قانون اساسی، تغییراتی در کابینه اعمال می‌کند.