مدیر «اینستکس» به تهران آمد

پر فیشر، مدیر آلمانی ساز و کار مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران (اینستکس) در بدو ورود به ایران با رؤسای نمایندگی‌های سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا در تهران دیدار کرد.