کارگران کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز سه‌شنبه ۲۱ اسفند یک بار دیگر در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند. کارگران در روزها و هفته‌های گذشته بارها در اعتراض به ۷ ماه عدم پرداخت حقوق تجمع کرده‌اند. دوشنبه ۱۳ اسفند کارفرما بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کرد و کارگران که از ۱۱ اسفند در اعتصاب به سر می‌بردند با وعده پرداخت مابقی مطالباتشان، به اعتراض پایان دادند. اما عدم اجرای وعده کارفرما سبب شد کارگران دوباره به خیابان بیایند. کارگران بلبرینگ‌سازی تبریز علاوه بر تعویق مطالبات، به عدم امنیت شغلی و پرداخت نشدن حق سنوات و بیمه بازنشستگی نیز معترض‌اند. آن‌ها در تجمع اعتراضی سه‌شنبه ۲۱ اسفند خود نوشته‌ای با این مضمون در دست داشتند: کارگر حامی ندارد، نان ندارد.