بیانیه مشترک ایران و عراق: تأکید بر توافق‌نامه الجزایر

ایران و عراق بر اجرای حدود مرزی تعیین‌شده در توافق‌نامه ۱۹۷۵ الجزایر و عملیات مشترک لایروبی اروندرود – شط العرب تأکید کردند. اعطای روادید نیز میان دو کشور رایگان شد.