کارگران شهرداری سَرابِله و شهرداری توحید که هر دو در استان ایلام قرار دارند، روز چهارشنبه ۲۲ اسفند در اعتراض به تعویق پرداخت مزدها تجمع کردند. کارگران شهرداری سرابله سه ماه است مزد نگرفته‌اند و حق اضافه‌کاری ۵ ماه گذشته‌شان نیز پرداخت نشده است. آن‌ها دست به اعتصاب زده، مقابل شهرداری شهر تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. کارگران شهرداری توحید که ۶ ماه است دستمزدشان پرداخت نشده است، هم چهارشنبه ۲۲ اسفند دست از کار کشیده و تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران شهرداری‌ها که اغلب با قراردادهای موقت کار می‌کنند، در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف تعویق مزدها و عدم امنیت شغلی اعتراض کرده‌اند.