به گزارش رسانه‌های داخلی ۱۳ عضو مجلس خبرگان از فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد خواهان پاسخگویی درباره «ارزش پول، چاپ اسکناس، گرانی، مسائل ارزی و همچنین علت واردات لوازم آرایش و گربه و سگ» شدند. وزیر اقتصاد در حاشیه اجلاس ششم خبرگان توضیحات خود را ارائه داد. به گفته سیداحمد خاتمی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، اعضا از پاسخ‌های دژپسند قانع نشدند: «در جلسه، وزیر اقتصاد سخنان صمیمانه و دلسوزانه‌ای داشت، اما اینکه بگویم این سخنان برای همه اعضا قانع کننده بود جای تأمل دارد.»