الجزایر به سوی یک نظام سیاسی جدید گام برمی‌دارد

نخست‌وزیر الجزایر اعلام کرد که نمایندگان دولت و مخالفان در یک اجلاس ملی گفت‌وگو درباره قانون اساسی تازه‌ای را آغاز می‌کنند. جوانان و زنان در این اجلاس حضور برجسته‌ای دارند.