شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران سلمان خدادادی، نماینده مجلس ایران را که از سوی زنی به نام زهرا نویدپور متهم به تجاوز شده بود، از اتهام تجاوز تبرئه کرد. نماینده ملکان در مجلس، به اتهام رابطه نامشروع، به ۲ سال انفصال از خدمت، ۹۹ ضربه شلاق و تبعید به نقاط دورافتاده و محروم محکوم شده است. زهرا نویدپور، زنی که گفته بود از سوی این نماینده مورد تجاوز قرار گرفته، مدتی پیش به دنبال مرگی مشکوک درگذشت. بر اساس برخی ازگزارش‌ها او خودکشی کرده است. .