به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه پنجشنبه ۲۳ اسفند گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی مقابل ورودی ساختمان نیشکر هفت‌تپه تجمع کردند. آن‌ها با امضای طوماری خواستار آزادی این کارگر زندانی شدند. معترضان اعلام کردند که اسماعیل بخشی نماینده قانونی آنان است و هدفی جز احقاق حقوق کارگران ندارد. سه روز قبل مادر اسماعیل بخشی در اعتراض به ادامه بازداشت فرزندش در مقابل حراست شرکت هفت تپه تجمع کرده بود. گروهی از کارگران او را همراهی کردند. تاکنون دستمزد اسماعیل بخشی پرداخت نشده. تنها منبع درآمد خانواده همان دستمزد اوست. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده که وزارت اطلاعات اسماعیل بخشی را برای نوشتن تکذیبیه در مورد شکنجه و اذیت و آزار روحی و روانی در حین دستگیری و بازداشت تحت فشار قرار داده است.