قیمت خودروی پراید در طی فقط یک سال ۱۰۴ درصد افزایش یافت و به ۵۲ میلیون تومان در هر دستگاه رسید. پراید ارزان‌ترین خودروی داخلی است. فروردین سال گذشته هر دستگاه پراید حدود ۲۳ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. تا دی سال جاری قیمت پراید به تدریج به حدود ۳۸ میلیون تومان افزایش یافت. از بهمن ۹۷ به این سو ناگهان قیمت پراید جهش یافت و به حدود ۴۰ میلیون تومان در هر دستگاه رسید. در هفته پایانی سال قیمت پراید از ۴۷ میلیون تومان به ۵۲ میلیون تومان رسیده است. مرداد ۹۶ مدیر عامل سایپا اعلام کرده بود که خط تولید پراید متوقف می‌شود اما با خروج آمریکا از برجام این طرح نه تنها به اجرا درنیامد، بلکه از بهمن سال جاری به این‌سو تولید پراید ۴۵ درصد افزایش یافت.