درخواست تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از سوی ۴۲ سازمان حقوق بشری

سازمان‌های درخواست‌کننده تمدید ماموریت جاوید رحمان، بر سرپیچی‌های متعدد ایران از رعایت حقوق شهروندان، نقض آزادی‌های بنیادین مانند آزادی بیان و آزادی تجمعات و همچنین اعدام کودک-مجرمان تاکید کرده‌اند.